Al uw ontvangen leads bij elkaar
Login op uw persoonlijke pagina en bekijk al uw uitgaande offertes

Privacy beleid

Privacy beleid Prospects bv

PRIVACY BELEID

Het Privacy Beleid voor Bezoekers geldt voor iedereen die de website www.prospects.nu bezoekt.


1. Beheer
De website www.prospects.nu staat onder beheer van Prospects B.V.


2. Gegevens van bezoekers
2a Sommige gegevens die voortkomen uit één of meer bezoeken aan www.prospects.nu worden permanent bewaard, maar wel anoniem. De gegevens zullen dus nooit te herleiden zijn naar een persoon of organisatie.
2b Prospects.nu zorgt voor een goede beveiliging van de opgeslagen gegevens.
Prospects.nu kan de gegevens die door de klant verstrekt worden onder meer voor de volgende doeleinden gebruiken:
2c Het sturen van één of meerdere mails zoals, maar niet beperkt tot, een mail waarin inloggegevens vermeld staan.
2d Het (incidenteel) onder de aandacht brengen van een product, tip, handigheid, etcetera,


3. Cookies
3a www.prospects.nu maakt gebruik van cookies om de functionaliteit van bepaalde pagina's van de website te optimaliseren. Cookies zijn kleine tekstbestanden die door een pagina van de website op de computer van de bezoeker worden geplaatst. In zo'n cookie wordt informatie opgeslagen zoals bepaalde voorkeuren van de bezoeker. Daardoor kan prospects.nu de bezoeker bij een volgend bezoek nog beter van dienst zijn.
3b De bezoeker kan zelf bepalen hoe er met cookies omgegaan moet worden. Hij kan zijn browser zo instellen dat die het gebruik van cookies toestaat, niet toestaat of gedeeltelijk toestaat. In dit laatste geval kan worden ingesteld welke websites cookies mogen plaatsen. Bij alle overige websites wordt het dan verboden. Deze mogelijkheid wordt door de meest gebruikte moderne browsers geboden.
3c Cookies kunnen altijd van een computer worden verwijderd, ook weer via de browser.


4. Vragen
Bezoekers kunnen met hun vragen over dit privacy beleid terecht bij prospects.nu. De contactgegevens staan vermeld op de website die genoemd wordt in lid 1 van dit privacy beleid.


5. Disclaimer
Prospects.nu is gerechtigd de inhoud van het privacy beleid te wijzigen zonder dat de bezoeker daarvan op de hoogte wordt gesteld. Het doorvoeren van de wijziging op de website is daarvoor afdoende.Het Privacy Beleid voor Klanten is een aanvulling op het Privacy Beleid voor Bezoekers en geldt voor iedereen die zich inschrijft als boekhouder bij www.prospects.nu.


1. Gegevens die door de klant verstrekt worden
Prospects.nu kan de gegevens die door de klant verstrekt worden voor de volgende doeleinden gebruiken:
1a Het verwerken van de inschrijving.
1b Het sturen van één of meerdere mails die betrekking hebben op de inschrijving, zoals, maar niet beperkt tot, een mail waarin inloggegevens vermeld staan.
1c Het (incidenteel) onder de aandacht brengen van een product, tip, handigheid, etcetera, waarvan prospects.nu denkt dat het kan bijdragen tot een meer succesvolle ontvangst van de aanvragen.


2. Gegevens verstrekken aan derden
Gegevens die door de klant aan prospects.nu zijn verstrekt zullen niet aan derden worden doorgegeven. Er is echter een uitzondering op deze regel:
2a Wanneer er een gerechtelijk bevel is uitgevaardigd om gegevens te verstrekken.


3. Beveiliging
De gegevens die de klant aan www.prospects.nu verstrekt, worden in een beveiligde omgeving opgeslagen.


4. Aanpassing van klantgegevens
De klant heeft te allen tijde de mogelijkheid om de verstrekte gegevens te wijzigen. Prospects.nu kan de klant in een dergelijk geval vragen om de wijziging op een door prospects.nu voorgeschreven wijze door te geven en in sommige gevallen kan legitimatie worden verlangd.

Prospect generation

Het is tegenwoordig eenvoudiger geworden te profiteren van de groei van het gebruik van internet.
Consumenten en bedrijven raadplegen nog steeds in toenemende mate eerst het internet alvorens zij overgaan tot het aanschaffen
van producten en/of diensten.


U kunt met uw bedrijf nu ook uw voordeel halen en uw omzet vergroten door mee te profiteren van  deze groei,
door uw bedrijf in te schrijven bij lead generatoren. Dit zijn websites waarop consumenten en bedrijven een
aanvraag kunnen plaatsen om een offerte aan te vragen voor een bepaalde dienst of product.
Uw bedrijf betaalt slechts een eenmalige bijdrage per ontvangen aanvraag.


Prospects ontwikkelt zulke websites in eigen beheer.Lees verder
Contactgegevens
Postbus 81,
4920 AB Made
info@prospects.nu